Full Stack Developer /// Ostrava | Salsita Software