Lucie Kolaříková, Sebeláska s.r.o. | StartupJobs.cz