University Program Manager pro SW na projektové řízení | Easy Software | StartupJobs.cz