Technical Product Owner – koordinujte vývoj softwaru a veďte agilní vývoj pro Prahu | Operátor ICT, a.s.