Brand & Content Specialist (pro globálně úspěšný software) | Easy Software