React + GraphQL developer | Singularita | StartupJobs.cz