Ruby on Rails developer pro rozjetý německý projekt - možná remote spolupráce | PrimeHammer