Nadání a dovednosti o.p.s. : “Když dětský domov opustí, není tu najednou nikdo, kdo by jim pomohl. Což je velmi alarmující fakt, s kterým se snažíme něco dělat“


Již od roku 2012 pomáhá nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. dětem z dětských domovů a pěstounské péče s přípravou na samostatný život po odchodu z domovů. A nejen to, organizace dětem pomáhá díky řadě projektů, workshopů a možných pracovních pobytů uchytit se na trhu práce v oboru, o který se zajímají! Jak to dělají? A jak se i ty můžeš podílet na pomoci dětem? Pokračujte ve čtení rozhovoru s ředitelkou organizace Lindou Hurdovou, které tímto velmi děkujeme.

 

Co je Nadání a dovednosti o.p.s.?

Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, která pomáhá dětem z dětských domovů ve věku 14 - 26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravujeme je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici.

Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě.

 

Máte za sebou řadu projektů. Jaké jsou výsledky Vaší práce a kolika dětem jste již pomohli?

Za necelých 6 let naší existence jsme stihli díky našemu hlavnímu projektu Rozhled navštívit už 13 krajů České republiky, 57 dětských domovů a 618 dětí, kterým jsme se věnovali individuálně. Díky tomu, jak nám tyto děti odrůstají, připravujeme pro ně další navazující projekty. Například v červnu jsme díky partnerům mohli poslat dvě dívky do Londýna na studijní a pracovní pobyt. Dalším pak pomáháme hledat a získat brigádu či zaměstnání, ale také vybavovat startovací byty.

S umísťováním dětí do zaměstnání jsme začali teprve nedávno a i přes počáteční těžkosti, jich je již několik zaměstnaných. Tento proces je velice komplikovaný a časově náročný.

 

Co si díky Vašim projektům můžou děti vyzkoušet?

Na vlastní kůži mohou poznat, jak v reálu vypadá jejich vybrané povolání. Mají možnost konzultovat svůj výběr s kariérní poradkyní, ale také s dobrovolníky ve firmách, kteří se jim po dobu exkurzí či stínování věnují. Je důležité, že s nimi komunikují a sdílejí dobrou i špatnou praxi. Pomohou jim tak získat jasnější představu o tom, jak to funguje, jaké vzdělání zvolit a mnoho dalšího.

 

O jaký obor se děti nejvíce zajímají?

Díky tomu, jak jsou v televizi populární pořady o vaření, jde hlavně o gastronomii. Je pro ně také nejvíce dostupná. Ale jsou tam i velmi nadané děti na IT. Zájem je například i o účetnictví, advokacii a třeba chemii.

 

Jak velký je váš tým?

V současné době jsme tři na plný úvazek a na částečný nám pomáhá ještě grafička a finanční manažerka. Samozřejmě ve velkém využíváme dobrovolníků, kteří nám opravdu velmi pomáhají.

 

Pro vás, jako pro neziskovou organizaci, jsou významná partnerství. Musíte shánět podporu, nebo Vás firmy sami kontaktují? A jak se případně mohou zapojit?

Samozřejmě podporu, hlavně finanční, aktivně vyhledáváme. Není vůbec jednoduché sehnat financování např. na provozní náklady organizace, ale tak jako všichni ostatní, i my musíme platit nájem, účetní apod.

Po těch uplynulých letech si dovolím tvrdit, že nás už mnoho partnerů zná a sami nás kontaktují s dotazy, jak naši práci mohou podpořit. Vítáme každou podanou ruku a nepohrdneme ani finančním darem. Propojení se společnostmi je pro nás klíčové, takže pokud právě někdo čte tento článek a chtěl by se nějak zapojit, je možné nás kontaktovat a probrat detaily zapojení. Jedná se např. o brigády či zaměstnání pro odcházející děti. Nebo uspořádání semináře či exkurze ve společnosti.

 

Jak bych Vám mohla pomoci jako fyzická osoba?

Forem pomoci je několik. Od expertního dobrovolnictví (např. PR, IT atd), přes doprovod dětí do firem na exkurze po Praze, výjezdy za dětmi do dětských domovů, nákupem našich produktů, sdílení a šíření informací až po propojování s dalšími společnostmi. Vždy říkám, že záleží na konkrétní osobě. Stává se, že nám kolikrát lidé nabídnou pomoc, která nás ani nenapadla.
 

Jak vypadá pracovní den v Nadání a dovednosti o.p.s. ?

Jinak vypadá můj den jako ředitelky a jinak den koordinátorky projektu. V poslední době mám dny plné schůzek a když se pak dostanu do kanceláře, jsem zavalena emaily a smlouvami. Ale jsem za to moc ráda. Má práce mě velmi baví a jsem pyšná na to, kolika dětem jsme již pomohli. Kolegyně pak tráví dny v kanceláři plánováním projektů pro děti, komunikací s nimi či dětskými domovy a lektory a nebo přímo v dětských domovech, kam za dětmi pravidelně dojíždíme.

 

Jaké máte plány do budoucna?

Plánů je samozřejmě mnoho. Kromě hlavního projektu Rozhled se chceme více zaměřit na podporu při opouštění dětského domova. Pokud tam děti žijí, je o ně velmi dobře postaráno. Jen pro zajímavost, jejich péče spadá pod 5 ministerstev. Když ale dětský domov opustí, není tu najednou nikdo, kdo by jim pomohl. Což je velmi alarmující fakt, s kterým se snažíme něco dělat.

Zajímá vás více? Pokračujte na:  www.nadaniadovednosti.cz :)