Přihlaste se na třetí ročník soutěže o Nejlepší Startup!


Přijďte letos vyhrát třetí ročník soutěže o Nejlepší Startup. Přihlašovat se můžete až do 31. října 2018! Máte šanci dostat se až do finále? A co všechno můžete získat? Pokračujte ve čtení rozhovoru s PR specialistou, Davidem Pavlátem a dozvíte se více. 

 

Na začátek, o čem je soutěž Nejlepší Startup? Pro koho je určena a za jakých podmínek se startupy mohou zúčastnit?

Nejlepší Startup je celorepubliková soutěž, které se mohou zúčastnit právnické nebo fyzické osoby s platným živnostenským oprávněním s maximálně tříletou historií podnikání. Tyto firmy by se měly vyznačovat svojí inovativností, růstem, kladným vlivem na společnost či sektor, ve kterém podnikají. Soutěž oslovuje a hodnotí úspěšné startupy, to znamená společnosti, které mají kladný výsledek po finančně operativní stránce nebo zajímavý růst a také zajímavý příběh zakladatelů i samotné společnosti.


Pořádáte již třetí ročník soutěže. Chystáte letos nějaké novinky?

I letos máme radost, že soutěž podporují kromě České spořitelny také portál StartupJobs a Veletrh Věda, výzkum, inovace. Chtěli bychom rozšířit partnerskou spolupráci také na univerzity. Do finálové poroty se i letos snažíme získat co nejzajímavější jména z řad investorů a zkušených odborníků.

 

Jak a podle čeho se startupy hodnotí?

Hodnocení probíhá v podstatě ve dvou fázích. Hodnocení tvrdých dat – ověření dat z přihlášky, vyhodnocení a výběr deseti finalistů ve spolupráci s odborným garantem StartupYard. Tvrdá data vypoví o aktuálním finančním stavu společnosti a projekci růstu. Následného zasedání poroty se účastní celkem deset finalistů, o kterých rozhodne ve druhé fázi hodnocení prezentace před finálovou porotou. Setkání se uskuteční 21. listopadu 2018. Porota hodnotí osobnost zakladatele, míru inovativnosti, firemní kulturu, využití technologií, e-commerce, design, biotechnologie a podobně.

 

 

Do finále se dostane 10 nejlepších startupů, které jsou poté hodnoceni odbornou porotou. Kdo všechno zasedá v porotě? A jak finálové kolo probíhá? 

Účastníky celostátního finále soutěže posuzuje odborná porota v počtu minimálně šesti členů. Porota je složená z top investorů, zástupců velkých korporací a akcelerátorů z České republiky i zahraničí, partnerů a významných osobností podnikatelské sféry v České republice. Objevují se tam zajímavá jména třeba z Rockaway Capital nebo Credo Ventures, Microsoftu nebo KKGC. Zástupci startupů na zasedání poroty prezentují svou společnost, po prezentaci následují dotazy porotců. Bodové hodnocení probíhá na škále 1-10, přičemž 10 je známka pro nejlépe hodnocenou firmu. Každý z porotců napíše sám za sebe na výsledkový lístek jím zvolené bodování soutěžících. Konečné pořadí určí součet bodů za jednotlivé porotce – startup s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením se stává vítězem soutěže.

 

Proč by se měly startupy zúčastnit? Co jim soutěž přinese?

Kromě zajímavých cen a finanční podpory od České spořitelny získají úspěšné startupy hlavně cenné kontakty na investory, se kterými mohou dále pracovat. Benefitem je určitě také PR podpora a medializace, kterou vítězům poskytujeme. Startupy prezentujeme na FB stránce České podnikání, která má více než 17 tisíc followerů, na internetových stránkách našich projektů. Dostávají prostor také v titulech vydavatelství Economia a i v dalších médiích.

 

 

Vidíme, že vítězné pozice v minulém ročníku zaplnily startupy s rozlišným zaměřením - fintech, eCommerce a crowdfunding. Jaké startupy mají letos podle Vás největší šanci?

V naší soutěži se velký důraz klade právě na technologické inovace, které startupy přinášejí. Myslím, že fintech a eCommerce budou mít i nadále  převahu. To ale vůbec neznamená, že nemohou uspět startupy z jiných oblastí, jakou je třeba ekologie nebo udržitelný rozvoj. Vše záleží na samotném nápadu a přístupu zakladatelů k problému, který jejich tým řeší.

 

Registrace jsou již spuštěné. Do kdy a jak se mohou startupy přihlásit? A jaký je následný harmonogram soutěže?

Přihlášky uzavíráme 31. října 2018. Pak společně s partnery vybereme desítku finalistů, které 21. listopadu svoji činnost odprezentují před finálovou porotou. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera 12. prosince 2018  v Praze na Žofíně.