Přihlaste se do projektu Startupper roku!


Po úspěšném prvním ročníku, který se konal v Africe, míří Startupper roku i do České republiky. Neváhejte a přihlaste se se svým projektem. Máte čas do 13. listopadu! Získáte skvělou zkušenost, finanční odměnu, publicitu a mnohem více. Ženy můžou uspět i v kategorii Nejlepší podnikatelka! Jak soutěž probíhá a jaké jsou podmínky? Pokračujte ve čtení rozhovoru s Markétou Jílkovou, projektovou specialistkou ze společnosti Total, a dozvíte se více. 

 

Kdo stojí za zrodem projektu Startupper roku? Proč a s jakým cílem projekt vznikl?

Projekt vznikl v centrále naší firmy Total. Chceme podpořit začínající podnikatele s dopadem na místní komunity.

 

Do projektu je zapojeno 55 zemí světa. V České republice se bude jednat o premiéru. Jaký byl minulý ročník?

První ročník jsme pořádali v Africe, kde se zapojilo 34 zemí a přihlásilo se přes 11 000 projektů. Nejvíce se zabývaly produkcí jídla, novými technologiemi a zdravotnictvím. V Kamerunu například vyhrál projekt, který poskytuje těhotným ženám rady prostřednictvím SMS.

 

Kdo se může přihlásit? Jaké jsou podmínky?

Přihlásit svůj projekt může občan z České republiky, kterému je 35 let a méně. Podmínkou je, aby byl podnik založen před dvěma lety nebo se jedná o projekt, který čeká na realizaci v následujícím půl roce od vyhlášení vítězů. Oblast působnosti není vymezena. Může se jednat o projekty týkající se moderních technologií, online businessu, energetiky, zdraví, vzdělání či zaměstnání, volného času, turismu, stavebnictví, dopravy… To je jen základní výčet. Důležitý je však dopad na sociální sféru a místní komunitu. Projekt by měl dlouhodobě vytvářet hodnotu a přispívat k rozvoji místní komunity.

 

Jak soutěž probíhá? A jaká jsou kritéria hodnocení?

Nyní jsme ve fázi přihlašování. To bude uzavřeno 13. listopadu 2018. Poté přihlášené projekty probereme a ty, které budou splňovat podmínky, postoupí do získávání podpory veřejnosti. Z vyplněného dotazníku a hlasů veřejnosti vybereme 15 nejlepších, kteří svůj nápad představí před porotou v první polovině února. Vítězové budou známi na přelomu února a března příštího roku.

Kromě výše zmíněného sociálního a společenského dopadu bude porota také hodnotit inovativnost. Nemusí se zrovna jednat o revoluční myšlenku typu Facebook nebo něco zcela nového. Může se jednat o přírůstkovou inovaci nebo vylepšení stávající technologie, služeb a postupů.

 

Kromě tří nejlepších projektů mají soutěžící možnost získat ocenění i v kategorii Nejlepší podnikatelka. V čem to spočívá? Můžu získat ocenění Statupper roku a zároveň vyhrát i v této kategorii?

Kategorie Nejlepší podnikatelka je nezávislá na vítězství. Pokud jste žena a umístíte se mezi třemi nejlepšími projekty, získáte tento titul. Pokud mezi nejlepšími třemi projekty nebude projekt založený ženou, porota tento titul udělí jedné z finalistek. Nejlepší žena získá publicitu a mentoring od investorky Margarety Křížové.

 

Co soutěž mladým podnikatelům přinese?

První tři vítězové budou odměněni finanční odměnou, publicitou jejich projektu a získají konzultační hodiny ve StartupYardu. Kromě toho vítěz postoupí do nadnárodního kola a bude se ucházet o titul Grand Regional Winner. Ale za projektem vidíme i nově nabyté zkušenosti, zpětnou vazbu nebo možnost rozhodit síť kontaktů.

 

Jak se zaregistrovat? A kde se můžeme dozvědět více o projektu?

Registrace pro Českou republiku probíhají na webu, kde se zájemci mohou dozvědět více. Nebo v případě otázek se můžete obrátit na Karolinu Steinbauer ve firmě Total.

 

Stále váháte? Podívejte se na video!