Pravidla pro inzerci na StartupJobs


Komunikace

Veškerá komunikace ze strany StartupJobs ke startupům je směřována na kontaktní e-mail, který jste zadali do profilu. Udržujte prosím proto tuto adresu aktuální.

 

Nabídka

Veškeré vložené nabídky podléhají schválení ze strany StartupJobs, které si vyhrazuje právo na jejich úpravu, a to především mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu kategorií a typů úvazku u nabídky tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací.
Ke schválení pracovní nabídky dochází standardně do druhého pracovního dne.

Po schválení nabídky je nabídka zveřejněna:

 • •  V případě Free nabídek pouze na profilu firem.
 • •  U placených balíčků je nabídka zveřejněna v relevantních kategoriích a je také nasdílena na Twitteru a LinkedInu StartupJobs.

Platnost nabídky je 30 dní a její cena se řídí platným ceníkem.

Pro nabídky platí tato pravidla:

 • •  V názvu je zakázáno používat kapitálky.
 • •  Název i text by měl být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona.
 • •  Jsou zakázány úpravy zdrojového kódu - veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od StartupJobs.
 • •  Do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje.
 • •  Během doby platnosti nabídky je možné upravovat její znění, ale nesmí dojít ke změně oboru inzerátu (např. z PHP programátora na HR pracovníka).
 • •  V každé nabídce smí být inzerována pouze jedna pracovní nabídka. 
 • •  Pokud chcete do nabídky vložit obrázek nebo video, obraťte se prosím na Terezu, která vám s tím ráda pomůže.

U nabídek je možné zvolit automatické prodloužení, ke kterému dochází po vypršení platnosti nabídky. Upozornění o automatickém prodloužení nabídky je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou jako kontaktní.
Po automatickém prodloužení nabídky je vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní, po jejímž zaplacení je zaslána klasická faktura. Pokud nechcete dostávat zálohové faktury, stačí nám napsat a budeme automaticky zasílat faktury klasické. Cena za automatické prodloužení je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení nabídky.
Automatické prodloužení nabídek je možné kdykoliv změnit zpět na ruční prodlužování.

Na všechny placené nabídky se vztahuje garance spokojenosti. Pokud se na nabídku po celou dobu platnosti (tedy od data vložení nabídky) přihlásí méně než 3 kandidáti a zákazník splní pravidla inzerce (tzn. nabídka není diskriminační, název není kapitálkami, a neobsahuje žádné externí odkazy a kontaktní údaje) a nabídka je vystavena minimálně 30 dní, vrátíme na profil zákazníka kredity v hodnotě Základní nabídky (platí pro všechny placené balíčky). O tuto kompenzaci je třeba se přihlásit do 10 dní od skončení platnosti nabídky a je nenároková.

 

Copywriting

Pro nabídky je možné objednat copywriting (tedy přepsání textu). K vytvoření nového textu musí být splněny tyto předpoklady - vyplnění dotazníku s doplňujícími otázkami, zaslání původního textu nabídky (případně popis pracovní náplně).
Nový text je psán v českém jazyce, není-li domluveno jinak a je zaslán zákazníkovi do tří pracovních dnů od zaslání materiálů na kontaktní e-mail.

Cena copywritingu se řídí platným ceníkem.

 

HotJob

Součástí balíčku HotJob je přednostní řazení nabídky a její zvýraznění v seznamu nabídek. Nabídka je také zahrnuta ve speciálním newsletteru a je pro ni vytvářena kampaň na Facebooku.

Pokud má startup zájem pro kampaně na Facebooku použít vlastní vizuály, zašle je v požadovaném rozměru (pro kampaně je doporučený rozměr 1200 x 628px) nejpozději s objednáním HotJob pro nabídku Tereze.

Pokud skončí platnost nabídky dříve než platnost HotJob, je nabídku třeba prodloužit o měsíc, jinak je HotJob pro nabídku bez náhrady ukončen. Není možné převádět HotJob mezi jednotlivými nabídkami.

Podobně jako u nabídek je i u HotJob možno nastavit automatické prodlužování. ke kterému dochází po vypršení platnosti nabídky. Upozornění o automatickém prodloužení HotJob je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou jako kontaktní. Po automatickém prodloužení HotJob je vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní, po jejímž zaplacení je zaslána klasická faktura. Pokud nechcete dostávat zálohové faktury, stačí nám napsat a budeme automaticky zasílat faktury klasické. Cena za automatické prodloužení HotJob je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení nabídky. Automatické prodloužení HotJob je možné kdykoliv změnit zpět na ruční prodlužování v detailu nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že automatické prodloužení nabídky a automatické prodloužení HotJob je třeba zapnout a případně vypnout každé zvlášť. V případě, že by měl být automaticky prodloužen HotJob pro nabídku, jež vyprší dříve než prodloužený HotJob, k prodloužení služby HotJob nedojde.

Cena HotJob se řídí platným ceníkem.

 

PPC pro nabídky

Pro PPC kampaně si zákazník stanovuje jejich rozpočet (minimální částka je 3000 Kč). Rozpočet je rozdělen mezi kampaně na Facebook a Google AdWords, pokud není domluveno se zákazníkem jinak. V případě, že má zákazník zájem využít pouze jeden z kanálů, je třeba na to upozornit ještě před spuštěním kampaně.
Pokud chce zákazník použít pro kampaň vlastní vizuály, zašle je v požadovaném rozměru (1200 x 628px) nejpozději s objednáním PPC kampaně pro nabídku Tereze.
Výsledky kampaní jsou zasílány po skončení kampaně (případně v průběhu) na základě požadavku zákazníka.

 

Úhrada objednávek

Veškeré objednávky a tedy i faktury je možné zrušit do 24 hodin od objednání.
Standardní doba splatnosti faktur (zálohových i klasických) je 14 dní.

Objednávky můžete uhradit ihned kartou nebo zvolit platbu na fakturu, kterou můžete opět buď zaplatit ihned kartou nebo také bankovním převodem.
Po automatickém prodloužení standardně vystavujeme zálohovou fakturu se splatností 14 dní, po jejímž zaplacení bude zaslána klasickou faktura. Pokud nechcete dostávat zálohové faktury, stačí nám napsat a budeme automaticky zasílat faktury klasické.

U firem s pozitivními zkušenostmi schvalujeme nabídky ihned po vložení (nečekáme tedy na úhradu faktury). Pokud u firmy evidujeme fakturu více než 20 dní po splatnosti, zavádíme následující opatření:

 • •  Pro okamžité prodloužení/vložení nabídek je třeba inzerci zaplatit kartou. Pokud je zvolena platba na fakturu, zašleme zákazníkovi zálohovou fakturu a nabídku prodloužíme/zveřejníme ihned po jejím zaplacení. Následně je odeslána faktura klasická.
 • •  Automatické prodlužování nabídek je tímto pozastaveno. Pokud má zákazník zájem o automatické prodlužování, je třeba zakoupit kreditový balíček, z něhož bude inzerci hradit.

Pro inzerci je také možné zakoupit kreditový balíček a z něho dále inzerci hradit. Platí, že 1 kredit odpovídá 1 Kč na služby StartupJobs. Platnost kreditů je jeden rok od zakoupení a nakoupené kredity jsou nevratné.

 

Firmy

Za startup je pro účely inzerce na StartupJobs považována firma, která působí na trhu maximálně 10 let, má maximálně 500 zaměstnanců a zároveň podniká v oblasti technologií nebo v e-commerce.

Profil firmy je v seznamu startupů zveřejněn spolu se schválením první nabídky.

Veškeré vložené firmy prochází schvalovacím procesem. StartupJobs si vyhrazuje právo umožnit inzerci i subjektům mimo naše vymezení startupu a naopak nepovolit inzerci subjektům, jejichž inzercí by mohlo dojít k poškození značky StartupJobs.

Na StartupJobs není umožněna inzerce personálním agenturám, headhunterům apod. - je povoleno hledat zaměstnance pouze do inzerujícího subjektu.

Startupům není povoleno hlásit se na nabídky ostatních firem, pokud k tomuto jednání dojde, profil startupu bude zablokován a smazán.

Startupy mohou oslovit talenty pouze s nabídkou práce, v rámci které jim byl zpřístupněn profil talenta na StartupJobs. Je zakázáno talenty kontaktovat s obchodními sděleními a jinými nabídkami nesouvisejícími s tou kterou pozicí inzerovanou na StartupJobs. 

 

 

StartupJobs.com s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv upravit podmínky, a to i bez udání důvodu.