Software architekt/ka / DevOps Aktuální

GoOut s.r.o.
Praha
Zaměstnanec
Full-time

Note: Non-Czech speakers welcome! Scroll down for the EN version of the offer.

GoOut je místo, kde si můžeš najít jakoukoliv kulturní akci, která stojí za to, rovnou během pár kliknutí koupit vstupenky a pozvat kamarády. Služba, která svým uživatelům poskytuje kompletní kulturní servis v ČR, Polsku a nově i Berlíně, na desktopu nebo v appce.

Platformu GoOut navštěvují pravidelně desetitisíce uživatelů. Hlavním cílem z hlediska běhu serverů a databází je zvládání takového náporu a zajišťování stability zejména při větších prodejích (akce typu koncert Eda Sheerana).

V posledním roce jsme přešli na Kubernetes a chceme, aby GoOut i nadále následoval aktuální technické požadavky dnešního světa velkých webových aplikací, držel krok s trendy a pracoval s plně automatizovanými procesy, a to i na té nejnižší úrovni.

Pro našeho technického leadera hledáme parťáka, který se nezalekne výzev, dokáže odhalovat slabiny stávajících řešení a aktivně implementovat nové postupy.
 

Co je pro tuto pozici zásadní?

Posila, kterou hledáme, by měla mít jasnou představu a vizi, jakým směrem se technicky ubírat (součástí práce je i aktivní sledování současných vývojářských trendů). Řešení velkých databázových a aplikačních struktur by měla být tvoje vášeň. Namísto slepého následování zajetých pořádků by tě mělo bavit posouvat věci vpřed, ukazovat ostatním směr, přicházet s novými návrhy a umět si je obhájit.

Máš dlouholeté zkušenosti s backend vývojem? Rozumíš především infrastrukturám aplikací a serverů? Baví tě vyhodnocovat výsledky monitoringu a na jejich základě navrhovat a implementovat řešení do stávajících struktur aplikace? Hraješ si rád/a s performance a optimalizací databázových dotazů tak, aby zvládaly zpracovávat velké množství dat za co nejkratší čas? Jsi zvyklý/á důkladně promýšlet všechny výhody a úskalí různých možností, protože se neuspokojíš s polovičatým řešením?

 

Zní to jako ty? Podívej se na náš dev stack:

 • Kubernetes v Google Cloud Platform

 • Microservices psané primárně v Kotlinu (JVM) běžící v Tomcat Docker imagích

 • Databáze Percona s master-slave replikací

 • Elastic search

 

Hledáme někoho, kdo má:

 • Zkušenosti s pozicí Senior PHP/Java/Kotlin/Scala vývojáře (minimálně 5 let praxe);

 • Zkušenosti s návrhy struktur microservice aplikací a frontování;

 • Znalost best practice pro škálování;

 • Zkušenosti s CI/CD;

 • Zkušenost s GCP/AWS/Azure;

 • Zkušenosti s optimalizací DB, Hibernate/Doctrine;

 • Zkušenosti s nerelačními databázemi (Elastic, Cassandra) nejsou podmínkou, výhodou však ano.

 

Nabízíme:

 • Otevřenost novým progresivním řešením a realizaci svých vlastních inovací;

 • Volnou ruku ve výběru technologií;

 • Práci v dynamickém českém projektu s globální vizí, multikulturní tým a hodnoty, za které stojí za to se postavit;

 • Práci na HPP i OSVČ;

 • Mladý easygoing kolektiv a příjemné pracovní prostředí v krásném činžovním domě u Riegrových sadů;

 • Adekvátní platové podmínky a kariérní růst;

 • Flexibilní pracovní dobu, volné vstupenky na akce a další benefity.

 

Líbí? To rádi slyšíme! Pošli svůj Git a CV a pár vět o tom, proč by tě to u nás bavilo, a my se ozveme.

 

--------------------------------------------------------

GoOut is a place where you can find any cultural event worth attending; a service that provides its users with complete cultural ties to the Czech Republic, Poland, and (most recently) Berlin. It takes just a few clicks to buy tickets and invite friends, and can be accessed on both desktop and mobile devices.The GoOut platform is regularly visited by tens of thousands of users.

The main goal in terms of running servers and databases is to manage this onslaught of information and to ensure stability, especially in cases of larger sales (Ed Sheeran concert events, etc).

Last year, we switched to Kubernetes and we want GoOut to continue to follow the current technical requirements for today's world of large web applications, keep up with trends, and work with fully automated processes, even at the lowest level.

For our technical leader, we are looking for a partner who will take on new challenges, uncover the weaknesses in existing solutions, and actively implement new procedures.

What is crucial for this position?

We are looking for someone with a clear vision of what direction to go in technically (part of the work is an active tracking of current developmental trends). Solving large database and application structures should be your passion. Rather than follow up blindly, you should be talking about moving things forward, pointing others in the right direction, coming up with new ideas, and defending them.

Do you have many years of experience with backend development? Do you understand mainly application and server infrastructures? Do you enjoy monitoring, designing, and implementing solutions to existing application structures? Are you interested in the performance and optimization of database queries seeking to handle large amounts of data in the shortest possible time? Are you accustomed to thoroughly evaluating all the benefits and pitfalls of different solutions? Do you refuse to be satisfied doing things half-way?

Sounds like you? Check out our dev stack:

 • Kubernetes in Google Cloud Platform
 • Microservices written primarily in Kotlin (JVM) running on Tomcat Docker imagery
 • Percona database with master-slave replication
 • Elastic search

We are looking for someone who has:

 • Experience with Senior PHP / Java / Kotlin / Scala Developer (at least 5 years of experience);
 • Experience with microservice application designs and queues;
 • Knowledge of the best practice for scaling;
 • Experience with CI / CD;
 • Experience with GCP / AWS / Azure;
 • Experience with Optimization DB, Hibernate / Doctrine;
 • Experiences with nonrelated databases (Elastic, Cassandra) are not a prerequisite, but the advantage is preferrable.

We offer:

 • Openness to new progressive solutions and the opportunity to realize your own innovations;
 • Free-handed choice in technology;
 • Work in a dynamic Czech project with a global vision, a multicultural team and the values that we stand for;
 • Self-employed work on HPP;
 • Young, easygoing team and a pleasant working environment in a beautiful apartment building near Riegrovy sady park;
 • Adequate salary conditions and opportunities for career growth;
 • Flexible working hours, free event tickets and other benefits.

Like? We’d love to hear from you! Send your Git and CV, and a few words about why you would enjoy working with us, and we will be in touch.

 

GoOut s.r.o.

GoOut je spojením kulturně-informačního média, sociální sítě a systému na prodej vstupenek. Naším cílem je vybudování globální „on-demand” služby, která uživatelům poskytne kompletní kulturní servis: na GoOut si mohou najít jakoukoliv akci, rovnou zakoupit vstupenky a pozvat svoje kamarády, a to vše buď přes webové stránky, nebo v mobilní aplikaci.

Díky našim komplexním ticketingovým službám a předprodejnímu systému se nám podařilo navázat spolupráce s řadou hudebních festivalů a klubů (Let It Roll, Rock for People, Roxy, Lucerna Music Bar, Fléda...), divadel (Jatka78, Divadlo pod Palmovkou, Husa na Provázku...), kin (Ponrepo...), galerií (Rudolfinum, Národní galerie, Moravská galerie v Brně...) i dalších kulturních institucí.

Kromě webové platformy jsme in-house vyvinuli i mobilní aplikaci pro Android a iOS, implementujeme socializaci uživatelů a otevíráme pobočky po ČR i v Evropě. Aktuálně GoOut pokrývá Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, čtyři polská města (Varšava, Wroclaw, Poznań, Krakow), v tuto chvíli zakládá německou sekci a navazuje spolupráci s Finskem a Estonskem. 

Jsme mladá a progresivně smýšlející parta, kterou spojují dvě velké vášně: kulturní scéna a digitální technologie. Víme o všem, co se kde šustne, a víme, jak to předat lidem ve 21. století. Nesedíme doma, chodíme ven. Často i spolu: jedním z typických znaků práce v GoOut je poměrně vysoká frekvence narážení do kolegů na koncertech, v kině nebo v pátek o půlnoci na party. 

Pokud nám chceš pomáhat s dobýváním kulturní mapy světa, stačí se ozvat. V našich kancelářích na Vinohradech se pro šikovnou posilu vždy najde místo. Těšíme se!

Co by vás mohlo zajímat?