Ruby / RoR developer aka [*insert your dream job title] Aktuální

TIMEPRESS
Praha
Zaměstnanec
Full-time, Part-time

Hledáme člověka zběhlého v sarkasmu, programování a řešení problémů, který by se stal permanentní součástí naší neformální a slibně se rozvíjející IT firmy.

Minimálně na 120 hodin měsíčně, ideálně i na víc.


Náplň práce: vyvíjení informačních systémů pro naše klienty, stavění řešení na míru, spolupráce v rámci týmu, rozjíždění nových projektů i rozvoj těch, které už běží delší dobu.


Co používáme:

 • Ruby / RoR – ano, to by byl Váš hlavní pracovní nástroj
 • JavaScript – nutné minimum
 • Mozek ;-)


Co nabízíme: rozumný startovací plat (40 - 70.000,- Kč) s možností rychlého růstu a bonusů, práci na ŽL, nebo pracovní smlouvu, kolegy, se kterými se dá normálně mluvit (alespoň většinou), nepovinné výlety do Londýna a nehorázné množství svobody (žádné přesné příchody a odchody, možnost home office, když je potřeba, žádné dress kódy a další korporátní nesmysly).
Taky placený čas na samostudium, příspěvek na školení a semináře, možnost procvičovat si angličtinu denně v kanceláři s kolegy (část je ze zahraničí) a dobrý kafe. Fakt dobrý kafe.


Výměnou chceme po uchazečích, aby měli silné logické myšlení, smysl pro realitu (ne jen tu virtuální) a schopnost a ochotu se učit.


Jelikož očekáváme, že budeme naprosto zaplaveni životopisy (protože Ruby vývojáře dneska potkáte na každém rohu, že?), tady je možnost, jak nahnat bonusové body:

 • Začátečnická zkušenost s RoR (Viděl/a jsem to a nebylo to hrozný) +1
 • Mírně pokročilá zkušenost s RoR (Něco jsem postavil/a a nebylo to hrozný) +3
 • Velmi pokročilá zkušenost RoR (Používám to léta a používat cokoli jinýho by bylo hrozný) +10
 • Záliba v matematice a logických hlavolamech +3
 • Záliba v Britské komedii +3
 • Záliba v šílenostech jako Sharknado +3
 • Englishing +5
 • Rychlá práce s Google Translate +3


Jako vždy, i tentokrát je tato tabulka pouze vyplněním nutné délky inzerátu, aby vypadal profi, a nemá žádný vliv na to, jestli se nakonec domluvíme na spolupráci, nebo ne. Konec konců, všichni si jistě brzy uděláme obrázek o tom, jestli je to dobrý nápad.


Chcete si promluvit? Pošlete mi mail a můžeme se domluvit na kafe/čaj/panáka hruškovice u nás v kanceláři na Praze 6.

Pavla
Operations director / Silly job ads writer / Lion tamer (I wish!)

------

We are searching for someone experienced with sarcasm, programming and problem solving to become a member of our silly and growing IT company.
At least for 120 hours a month, ideally more.

Job description: develop information systems for our clients, build custom-tailored solutions, work as part of a team, start new projects and develop existing ones.

What do we use:

 • Ruby / RoR – yes, this would be your main work tool
 • JavaScript – only the necessary minimum
 • Brain ;-)


What do we offer: reasonable starting salary (CZK 40-70k / month) with possible fast growth and bonuses, work as a contractor or employee, colleagues that you can easily talk to (at least most of the time), optional trips to London and an outrageous amount of freedom ((flexible hours, home office when needed, no dress codes or other corporate nonsense).
Also, paid time for self-education, contribution for workshops and seminars, opportunity to train your English in the office with colleagues every day (part of them is from abroad) and good coffee. Really good coffee.

In return, we ask for strong logical thinking, common sense (less common than you'd think), and an ability and willingness to learn.

Since we expect to be absolutely swamped with CV's (cos a Ruby developer is easier to find than a social media marketer nowadays, right?), here's how to score extra points:

 • Beginner experience with RoR (I've seen it and it wasn't terrible) +1
 • Mediocre experience with RoR (I've built something and it wasn't terrible) +3
 • Advanced experience with RoR (I've been using it for ages and using anything else would be terrible) +10
 • Affinity for math and logic puzzles +3
 • Affinity for British comedy +3
 • Affinity for crazy movies like Sharknado +3
 • Englishing +5
 • Quick draw at Google Translate +3


Of course, point system is here just to make this ad look professional and has no impact on whether we hire you or not. We will both know if you are a good fit.

Wanna talk? Send me an email and we can set up a coffee/tea/shot of pear brandy in our office in Prague 6.

Pavla
Operations director / Silly job ads writer / Lion tamer (I wish!)

TIMEPRESS

- Neformální a slibně se rozvíjející firma s kanceláří na Praze 6. - Dodavatel SW řešení pro startupy v UK a větší firmy v ČR. - Fanoušci šílených filmů a rozumné muziky.

Co by vás mohlo zajímat?

Sdílet tuto nabídku