Internet BillBoard: “Baví nás překonávání výzev“


Internet BillBoard vznikl díky potřebě zviditelnit projekt on-line kuchařky. Od té chvíle uběhlo již hodně času a mnohé se změnilo. Co však zůstává, je to, že tým stále baví jejich různorodá práce, která se každou chvíli mění. Zajímá vás, co si každý večer přeje Pavel Kolařík, technický ředitel Internet BillBoardu? O tom, ale i mnohém dalším se dočtete v následujících řádcích. 

 

Co Internet BillBoard dělá?

Internet BillBoard nabízí služby v oblasti on-line reklamy. Vyvíjíme nástroje, které pomáhají inzerentům najít pro jejich reklamy správnou cílovou skupinu návštěvníků webů a současně pomáhají vydavatelům pro návštěvníky jejich webů vydělat peníze.

Nástroje mají několik vrstev - dobré UX/UI, které umožňuje uživatelům zadávat jejich cíle, systém pro servírování reklam, který zadání uživatelů realizuje, a systém pro sběr a reportování metrik, který reportuje výsledky.

Každá z těchto částí s sebou přináší různé výzvy - udělat dobře UX není nikdy jednoduché a vyžaduje to hodně experimentování, servírování reklam vyžaduje výkonný kód a architekturu schopné zpracovat desítky tisíc požadavků za vteřinu a systém pro zpracování a reportování dat musí být schopný zvládnout ohromný objem dat vznikajících při servírování a zase je reportovat téměř v reálném čase.

 

Proč jste Internet BillBoard rozjeli?

Důvody byly asi podobné důvodům, proč se zrodilo hodně jiných firem. Potřebovali jsme zviditelnit jeden projekt, který jsme pro zábavu vyvíjeli už dříve (on-line kuchařka), a tady ještě neexistovala žádná služba, která by nám s tím pomohla. V USA podobná služba fungovala a tak jsme se rozhodli vytvořit podobný systém pro náš trh. Od té doby ho pořád budujeme a zlepšujeme.

 

Co je vaše inspirace?

Neustálé překonávání problémů a zlepšování všeho možného je to, co nás žene dopředu, i když to asi zní jako fráze. Internetové technologie i prostředí on-line reklamy se mění opravdu rychle a kdybychom nebyli schopní se vypořádat s výzvami, které nám byznys i technologie přinášejí, nedokázali bychom fungovat už téměř dvacet let.

Problémy a výzvy, se kterými jsme se setkávali po celou dobu, jsou většinou stejné jako ty, které řešíme i dnes. Například jsme se museli naučit, jak zpracovat ohromné množství požadavků na reklamy za vteřinu psaním výkonného kódu, správným návrhem databázových schémat apod.

Není mnoho systémů, které musí řešit podobné požadavky, a proto je i velmi málo lidí, kteří s tímto mají zkušenosti. Museli jsme tedy získávat znalosti vlastním zkoumáním a experimentováním, spoustou učení, čtením atd. Ale to je přesně to, co se nám na naší práci líbí - pořád se mění a nikdy nezůstane dlouho stejná.

Internet roste tak rychle, že řešení, které vám po dva roky vyhovovalo pro nějakou zátěž a bylo lineárně škálovatelné, najednou po přidání jedné nové funkcionality přestane vyhovovat a musíte hledat novou cestu, jak na to.

To samé platí pro zpracování dat a reportování. Pohybujeme se na trhu velmi citlivém na ceny a vždy pro nás bylo výzvou dosáhnout vyhovující výkonnosti za nejnižší možnou cenu.

Jsme také od samého začátku příznivci agilního přístupu k vývoji a nepřetržitě zkoušíme nové cesty, které by nám pomohly dosáhnout větší pružnosti a psát čistější a udržitelnější kód.

 

Co považujete za největší úspěch Internet BillBoard?

Pro každou firmu jsou nejdůležitější její zákazníci a naším úspěchem je vytvoření portfolia zákazníků, kteří jsou s našimi službami spokojení a dlouhodobě se na ně spoléhají. Měli jsme a máme zákazníky v mnoha evropských zemích (většinou ve střední a východní Evropě, ačkoliv jsme už vstoupili i do Německa) a každý z nich nám ukázal nějaký nový přístup k on-line reklamě.

Nicméně jeden z našich dlouhodobých zákazníků, Arbomedia, byl pravděpodobně výjimečný. Vždy byli velmi kreativní při používání našich nástrojů a byli schopni v nich najít funkcionalitu, o které jsme ani my nevěděli.

Úsměvné je, že po více než 12 měsících spolupráce se tato firma, která byla mezitím několikrát prodána, stala součástí stejného holdingu, do kterého patříme i my, takže jsme teď sesterské firmy.

Každý zákazník přináší nový pohled na věc, nové požadavky a nové přístupy a to nám vytváří nové výzvy. A výzvy jsou tím, co nás baví a jejich překonávání je naším úspěchem.

 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Odpověď je jednoduchá - držet se pořád na čele našeho byznysu. Realizace už bude samozřejmě obtížnější. Jako všechno na internetu, i oblast on-line reklamy se velmi rychle mění, takže předpovídat něco na delší dobu dopředu je úkol pro křišťálovou kouli. Zatím je zřejmé, že bude pokračovat trend automatizace celého prodejního řetězce. Nové technologie nyní také umožňují zpracovávat a ukládat ohromná množství dat. Tyto trendy společně s technologiemi pro strojové učení budou stále důležitější pro to, aby on-line reklama mohla lidi méně obtěžovat a být lépe cílena.

Věříme také, že automatizace, která se v on-line reklamě stává standardem, se bude šířit také v jiných typech médií a to umožní inzerci napříč reklamními kanály.

 

Jaké typy lidí hledáte do svého týmu?

Lidi, kterým víc vyhovuje spolupracovat s ostatními na společném díle než provozovat one-man-show.

Lidi, kteří si dokáží stát za svým názorem, pokud je podložen fakty, ale dokáží svůj názor nekonfliktně opustit, pokud ho fakta vyvracejí.

Lidi, kteří neberou stávající stav věcí jako daný a pořád zkoumají, jestli pořád platí podmínky pro trvání tohoto stavu.

Lidi, kteří se nebojí udělat první krok, kteří jako první zvednou ze země papír, který tam všem už dlouho vadí.

A pokud se bavíme konkrétně o programátorech, pak hledáme ty, kteří píší čistý kód, nebojí se refaktorovat, chápou automatizované testy jako nedílnou součást kódu.

 

Proč bych měl/a chtít pracovat právě u vás?

Pokud informace v tomto rozhovoru už samy o sobě nestačí k přemýšlení o tom to u nás zkusit, pak nemá příliš smysl vás přesvědčovat. Nebo přece jen doplním dvě další informace. Za prvé, vážíme si času našich lidí a kromě standardní dovolené dáváme programátorům ještě dva týdny volna navíc, pokud chtějí. A za druhé, nízká fluktuace u nás ukazuje, že lidé jsou u nás dlouhodobě spokojení a není to jen o penězích.

 

V čem jste jiní než konkurence?

Myslím, že ve dvou ohledech jsme, přinejmenším v našem regionu, jedineční. První je široké spektrum technologií, které používáme. Druhý je míra inovací, které zavádíme při řešení překážek a výzev a při poskytování služeb našim koncovým zákazníkům.

 

Jak vypadá pracovní den v Internet BillBoard?

Popíši pracovní den z pohledu programátora, což je u nás nejčastěji zastoupená profese.

Většinu dne strávím návrhem, programováním nebo psaním testů nějaké nové featury, na které se svým týmem (typicky 4-6 lidí) pracuji. Někdy programuji sám a kód pak dávám kolegovi na code review, jindy naopak udělám code review já kolegovi. Někdy se domluvím s kolegou a programujeme společně v páru u jednoho počítače.

Když svítí moje nebo naše testy červeně, nejdřív hledám, co se rozbilo. Když kolegové ze zákaznické podpory hlásí mému týmu vážnější problém, má jeho vyřešení také přednost před normální prací.

Jednou denně mám schůzku týmu, ke které se kolegové z Brna nebo Ostravy připojí telekonferencí. Občas si domluvím i jiné schůzky, když musím probrat něco konkrétního s kolegy, s architektem, s UX designerem atd.

Před polednem jdu na oběd do některé z více restaurací blízko firmy (když se bavíme o Opavě, tak příjemně blízko je vlastně úplně všechno). Někdy ani nemám hlad, protože když má někdo narozeniny, obvykle přes Slack svolá do kuchyňky malou oslavu s dostatkem dobrůtek k ochutnávání.

Po obědě pokračuji v činorodé práci. Když je pátek, většinou se sejdeme a společně sledujeme videa Uncle Boba o čistém kódu nebo provozujeme jiné vzdělávací aktivity.

A na konci dne jdu domů s přáním, ať ráno všechny testy pořád svítí zeleně.

 

Pavel Kolařík - Technický ředitel Internet BillBoard

Pavel Kolařík - Technický ředitel Internet BillBoard